Privacybeleid

Bij helenmeurs.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van je privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie over jou verzamelen, gebruiken en delen via onze website.

1. Informatie die we verzamelen
We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens via onze website: naam, e-mailadres, adres en IP-adres. We gebruiken ook cookies en de Facebook-pixel op onze website. We verzamelen deze informatie om cursusreserveringen te verwerken en om gepersonaliseerd advies en informatie aan onze klanten te bieden.

2. Hoe we je informatie gebruiken
We gebruiken de informatie die we van je verzamelen om cursusreserveringen te verwerken, om een account aan te maken in onze online leeromgeving, om websiteverkeer te analyseren en om gepersonaliseerd advies en informatie aan onze klanten te bieden via de Facebook-pixel. We delen je persoonlijke informatie niet met derden.

3. Beveiliging
We nemen beveiliging serieus en gebruiken een beveiligingsplugin om onze website te beschermen. De gegevens die je op onze website invoert, zijn versleuteld en alleen toegankelijk voor de websitebeheerder via tweefactorauthenticatie.

4. Jouw rechten
Je hebt het recht om op elk moment toegang te krijgen tot je persoonlijke informatie en deze te verwijderen. Als je vragen of zorgen hebt over je persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via helen@helenmeurs.com.

5. Wijzigingen in ons privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via e-mail of een melding op onze website.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via helen@helenmeurs.com.

English version

At helenmeurs.nl, we are committed to protecting your privacy. This Privacy Policy describes how we collect, use, and share information about you through our website.

1. Information We Collect
We collect the following personal information via our website: name, email address, address, and IP address. We also use cookies and the Facebook pixel on our website. We collect this information for the purpose of processing course bookings and to provide personalized advice and information to our customers.

2. How We Use Your Information
We use the information we collect from you to process course bookings, to create an account in our online learning environment, to analyze website traffic, and to provide personalized advice and information to our customers through the Facebook pixel. We do not share your personal information with any third parties.

3. Security
We take security seriously and use a security plugin to protect our website. The data you enter on our website is encrypted and only accessible to the website admin via two-factor authentication.

4. Your Rights
You have the right to access and delete your personal information at any time. If you have any questions or concerns about your personal information, please contact us at helen@helenmeurs.com.

5. Changes to Our Privacy Policy
We reserve the right to modify this Privacy Policy at any time. If we make any material changes to this policy, we will notify you via email or through a notice on our website.

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy, please contact us at helen@helenmeurs.com.

Scroll naar boven